Bohaterowie za klejnoty

Poraz kolejny kupiłem klejnoty za pieniądze i szczerze żałuję bo na 7 losowań same 3* i jeden colen wydaje dość dużo ale to nie ma sensu te losowania to sposób na wyciąganie pieniędzy

The results of draws are random. There is a small percentage of a chance for you to receive any one hero. Some look on the chance like a lottery, if that helps.

Wyniki losowań są losowe. Istnieje niewielki procent szansy na otrzymanie dowolnego bohatera. Niektórzy patrzą na szansę jak loteria, jeśli to pomaga.

Cookie Settings