Błędne naliczanie punktów

Witam! Na ogólnym rankingu mam 40 pozycję a nie ma mnie na liście 100 najlepszych mnie nie ma
Lokalnie mam 3 miejsce a pokazuje mi 74

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings