Błąd tytana

Witam zabiłem czerwonego tytana byłem pierwszy i nie dostałem żadnej nagrody dlaczego?Hello, I killed red titan I was the first and did not get any salary why?

I’m sorry; the Forums are English only (with an exception for the Foreign Languages section). You can use Google Translate to post in the main Forum, if you wish.

To answer your question, often the A and A+ rank do not seem to get the same rewards as others in the alliance. This is an illusion, caused by the number of players versus you. The thing you should be looking for is your Tier, which indicates how many chances for loot—and what kinds of loot—you will have.

Przepraszam; fora są wyłącznie angielskim (z wyjątkiem sekcji Języków obcych). Jeśli chcesz, możesz skorzystać z Google Translate, aby zamieścić na głównym forum.

Aby odpowiedzieć na Twoje pytanie, często ranking A i A + nie wydają się otrzymywać takich samych korzyści jak inni. Jest to złudzenie, spowodowane liczbą graczy względem ciebie. Rzecz, na którą powinieneś szukać, to Twój Poziom, który wskazuje, ile szans na łup - i jakie rodzaje łupów - będziesz mieć.

(P.S. @Coppersky: please move.)

Hello, I killed red titan I was the first and did not get any salary why?

What do you mean, NO salary (loot, prize)? Nothing at all??

Not even little items?:

C0D8BA85-CA2C-4E75-B738-66D8C89A6A44

After login to the game, the information “titan beat” and nothing after that, no prize :confused: :frowning: I had the first place. What are the prizes for getting first place?

The prizes are random (based on Tier, you get so many rolls/chances for prizes). They will not be the same every time.

Also, it is possible to double-click the prize banner, and thereby not see your prizes (the banner goes away). You still won the prizes, and they go to your inventory, but you do not see the banner after the second click.

Po ubiciu tytana zostalo 4h do nastepnego a status jest ze porazka chyba jakis bug sie wkradl

Tytani jeżdżą co 21 godzin. jeśli zabijesz swojego tytana 4 godziny przed terminem, będziesz czekał 4 godziny, aż pojawi się nowy tytan.

Try be 5th or 6th then you have more salary than first place
…that game is absolutely rubbish…they said is lottery but why always u have better salary for 4,5 or 6 place …

Chciałbym zgłosić że wczoraj nie dostałam żadnych łupów za tytana a reszta sojuszu dostała czuję się oszukana przez grę. : (

I dont know how to create a new topic so i need to write here sorry :slight_smile: I notice a bug with atlantis epic hero Tryton, his special skill +25% healing per 4 rounds its not working.
regards Peter

The thread already exists here:

Back to topic :slight_smile: