Bitterkoekje - Dutch speaking alliance - has 3 seats open (We have cookies! 🍪 )

Bitterkoekje is een Nederlands - Vlaamse alliantie met gezellige, leuke en drukke mensen.
We zijn loyaal, behulpzaam en sportief met elkaar.

We hebben op het moment 3 plaatsen vrij voor spelers vanaf level 12 en met minimaal 800 bekers.

Afspraken:

  • Titaan slaan doen we allemaal, nu nog 6* en vrij binnenkort 7* - tijdig afmelden wanneer je echt niet kunt meedoen
  • Meedoen in AW - tijdig afmelden als je een keer niet kunt

Communicatie MOET. In-game en/of in Line.

:cookie::cookie::cookie::cookie::cookie::cookie::cookie::cookie::cookie::cookie::cookie::cookie::cookie::cookie::cookie:

Bitterkoekje is an alliance with Dutch and Flemish members. We are a happy, cheerful and active bunch.
We are loyal, helpful and sporty towards each other.

At this time we have 3 seats open for new members: level 12 and up and at least holding 800 cups.

Commitments:

  • we all hit the Titan, which has 6* right now and will have 7* soon enough. - timely notification when not able to play.
  • We all join in AW - timely resigning when not able to play.

Communication is a MUST. In-game and/or in Line.

See you soon, we have cookies!!

1 Like

Cookie Settings