Bij overvallen krijg ik tegenstanders waar je nooit van kunt winnen...:(

Screenshot_20170916-114900

“When raiding I get opponents where you never can win”

Ik kan niet spreken of schrijven Nederlands goed. Maar de forumregels zijn alleen boeken in het Engels. Als u een harde tijd ondervindt. Overweegt een zwakkere verdediging team. Dit zal uw cups lager en zet je tegen gemakkelijker tegenstanders.

I can’t speak or write Dutch well. But the forum rules are to post in English only. If you’re having a hard time. Considering using a weaker defense team. This will lower your cups, and put you against easier opponents.

1 Like

I can write Dutch better than English :wink:. You can also ask for help on the Dutch chat, most people are helpful there.
As Penari said, you can put in a weak defense team (1 1* will work), but you can also just raid the strong people, your tactics will improve and even if you don’t win, if you kill a few heroes, they still go into your chest. Your trophies will go down as you loose and you will get weaker opponents like that also (this is what I do).

Ik kan beter Nederlands dan Engels :wink:. Je kunt ook om hulp vragen op de nederlandse chat, de meesten zijn bereid te helpen daar.
Zoals Penari zei, je kunt een zwak team als je verdediging neerzetten (bijv 1 1*), maar je kunt ook gewoon de sterke tegenstanders overvallen, zelfs als je niet wint, gaan de helden die je doodt in je kistje, Je bekers dalen als je verliest en dan krijg je ook zwakkere tegenstanders (zo doe ik het).

Ik erger me kapot dat sinds de nieuwe update je bijna geen overval kan winnen. De mana van de tegenstander is na 3 beurten vol hetzelfde figuur als ik zelf heb doet bijna 2 X zoveel schade alsmijn figuur en het maakt niet uit of je een sterk er of zwakkere tegenstander neemt je wordt binnen de kortste keer in de pan gehakt. Ik weet dat je niet altijd kan winnen maar dit belachelijk. Hebben meer mensen er last van sinds de nieuwe update?

It is possible that a tweak has been made to the balancing of Raid fights, though I don’t know. (I would look up the “1.10 update” for more information.)

In any event, you still have several advantages:

  • You get to change your heroes to match your opponent; they are stuck with the heroes they have chosen.
  • You get to choose which heroes you target first and after.
  • You get to “Ghost-tile” (fire tiles through an empty space) to build mana faster so you can fire your specials.

Het is mogelijk dat er een tweak is gedaan aan het balanceren van Raid-gevechten, hoewel ik niet weet. (Ik zou de “1.10 update” opzoeken voor meer informatie.)

In ieder geval heb je nog verschillende voordelen:

  • Je mag je helden veranderen om bij je tegenstander te passen; ze zitten vast met de helden die ze hebben gekozen.
  • Je mag kiezen welke helden je als eerste en daarna als doelwit kiest.
  • Je gaat naar “Ghost-tile” (vuurtegels door een lege ruimte) om mana sneller te bouwen, zodat je je specials kunt vuren.

Het is geen tweak.Het blijft maar doorgaan. Net drie gevechten gehad waar de healer na twee beurten volle mana had. Drie gevechten achter elkaar. Niet te winnen. Bij alle andere duurt het drie beurten dat de mana vol is. Het is niet leuk meer. Ik weet dat als de blokken goed vallen het snel kan gaan maar bij alle? Nee. Het moet wel eerlijk blijven. Zeer irritant.

Ik heb niet het idee dat er iets veranderd is sinds de laatste update. Kom je niet gewoon sterkere tegenstanders tegen omdat nu meer cups betere beloningen geven en degenen die eerder een zwak verdedigingsteam hadden staan nu een sterker team hebben?
Kun je een screenshot plaatsen van een gevecht zodat we evt tips kunnen geven? Als je tips wilt tenminste :wink:

1 Like

Well different cards have different speeds (how quickly they power up their specials):

Melendor is “Average”. He’s faster than Vivica, who is “slow”. All defending heroes get a bit of mana every turn; some should fill faster than others.

Welnu, verschillende kaarten hebben verschillende snelheden (hoe snel ze hun specials activeren):

Melendor is “Gemiddeld”. Hij is sneller dan Vivica, die “traag” is. Alle verdedigende helden krijgen elke beurt een beetje mana; sommigen zouden sneller moeten vullen dan andere.

Ik heb geen verschillen gemerkt anders dan dat de tegenstanders inderdaad een stuk sterker zijn geworden nu blijkbaar meer mensen de overvallen serieus nemen.

I don’t think so. I think over time, everyone levels up their heroes and troops; that everyone gets stronger. I would naturally expect to face stronger and stronger teams in Raid.

Ik denk het niet. Ik denk dat na verloop van tijd iedereen zijn helden en troepen op niveau brengt; dat iedereen sterker wordt. Ik verwacht natuurlijk dat ik sterker en sterker wordt in Raid. :wink:

Ik geef het op met overvallen.weer een zwakkere tegenstander die twee keer zo hard slaat en in twee beurten mana vol en dit een paar keer achter elkaar.Het wordt steeds erger. Maar het spel is verder te leuk om te stoppen. Dus ik hou op met klagen en doe gewoon
minder overvallen.

Outlook voor Android downloaden

Wat is je aanvalsteam in overvallen? Gebruik je verschillende teams of altijd dezelfde? En hoeveel keuzes heb je?

Als je echt overvallen op wilt geven en toch makkelijk je kistje wilt vullen, kun je een zwak verdedigingsteam neerzetten waardoor je vaker verliest en minder trofeeen krijgt en dus makkelijkere tegenstanders als je zelf gaat overvallen. Zelf doe ik dit nooit, maar er zijn er genoeg die dat doen (minder nu met de verschillende beloningen voor zilver, goud, etc).

Ik heb één redelijk team en weet mij tekort komingen, en om lager te gaan spelen lijkt me niks maar waar het mij omgaat is dat regelmatig de tegenstanders - lager of hoger- onmogelijke aanvallen uitvoeren met veel meer schade en hun mana is zo snel bijgevuld dat er niet tegen te vechten is. En dat is niet één keer maar met grote regelmaat. Ik ga nog wel een ander team formeren maar als je geen geld uit geeft duurt het even om een redelijk team te krijgen. En ik ga welk door met overvallen maar het duurt wat langer. Ben benieuwd of iemand anders er ook l daarvan heeft. En als iemand een goede tip heeft om een goed team te formeren hoor ik het graag.

Welke helden heb je en welke gebruik je precies? Ik kan pas tips geven als ik weet wat je hebt.
Ik heb soms ook wel dat ik verlies, maar dat ligt dan eraan dat ik pech heb met de steentjes, niet de goede kleur en zo… De meeste overvallen tegen gelijke tegenstanders win ik wel nu, maar toen ik minder keuze had en altijd hetzelfde team gebruikte was dat wel minder.
Ik pas mijn team aan voor elke overval, maar ik speel al heel lang en ben lvl45, dus heb heel veel helden om uit te kiezen. Meestal speel ik met dubbel de sterke kleur op de tank (degene die in het midden staat bij de tegenstander). Als je die snel stuk hebt, kun je steentjes door het midden laten gaan om je eigen helden 2x zo snel te laden zonder dat je de tegenstander helden extra laadt. Als de tegenstander helden heeft met irritante buffs, dan is het handig om iemand mee te nemen die die verwijdert (Melendor, Sabina, Caedmon, Sonya, Belith, Tyrum).

Helaas, ik val zelden actief aan. het maakt me niet gelukkig, dus negeer ik het. maar ik wil zeker weten dat je weet wat Ghost-tegels zijn … door de lege ruimte schieten als je een vijand hebt gedood. Dit geeft je mana 2x sneller. Misschien wil je het proberen om mana (magie) sneller aan je helden te geven en hun speciale vaardigheden te gebruiken om te winnen.

Bedankt voor de tip. Ik ga gewoon minder actief overvallen. Bedankt.

Outlook voor Android downloaden

Cookie Settings