Balkanska alijansa trazi nove clanove

Trazimo aktivne igrace, sa Balkana. Bitno je samo da imas 6 timova za rat i da redovno napadas titana. Ostalo se mozemo dogovoriti :smiley:

Koliko clanova imate u grupi! Koliko praznih mjesta imate?

Ima nas 19, praznih mhesta je 11. Solidna ekipa, zabavna. Slobodno dodji ili ako si u nekoj manjoj alijansi moze spajanje :smiley:

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings