Balancing the selection of teams for the war

I suggest choosing teams for the war, taking into account the strength of the top five players of the alliance, taking into account the strength of the whole Sujush is not fair, the example in the attachment, the strength of the alliance can be reduced before the selection, avoiding attacks on the titan, lowering the level of cups based on the current rules, I think it is very unfair.

Proponuję dobierać ekipy do wojny biorąc pod uwagę siłę np pierwszej piątki graczy sojuszu branie pod uwage siłe całego sujuszu nie jest sprawiedliwy przykład w załączniku, siłę sojuszu można obnizyć przed doborem unikając ataków na tytana, obniżając poziom pucharów opierając się na aktualnych zasadach uważam że jest to bardzo niesprawiedliwe.

War score is not based on trophies score or titan score… but based on members best heroes and troops plus their performance history.

3 Likes

I don’t understand why so many people still don’t get this.

I have my own issues with war matchmaking, but titan scores and cup levels have absolutely no influence at all on war score.

3 Likes

Cookie Settings