ALBANIA NR. 1 , rekrutim për 3 lojtarë aktivë!

Aleanca Albania Nr. 1 kërkon 3-5 lojtarë aktivë me 2,000 trofe e sipër. Ne jemi një aleancë me lojtarë shumë aktivë, prej 27 lojtarësh dhe aktualisht gjuajmë titanë 10*. Dy janë rregullat kryesore: godit titanin dhe kryeji të gjitha gjuajtjet në luftë. Synojmë të bëhemi aleanca më e madhe dhe më aktive shqiptare!

Ju mirëpresim për çdo pyetje apo informacion!

ALBANIA NR.1 >>>>

1 Like

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings