Aktywny polski sojusz szuka nowych członków!

“Pan i Kaszanka”

Obecnie 26 osobowa ekipa grająca razem od ponad roku, biiemy tytany 10*/11*

Gramy fioletowym tankiem z taktyką ofensywną, zajrzyj i zostań na dłużej :grin:

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings