Administracja nie pomaga ma graczy głęboko!

Pisałem z problem do administracji gry nie dostałem żadnej odpowiedzi tylko głupie z ich strony opinie…moim zdaniem pracują tu nie kompetentni ludzie lecz zadufani w sobie aroganci…nie chcą pomagać lecz wyśmiewać się z problemów innych graczy…może jeszcze raz napiszę o swoim problemie…od prawie 4 lat tylko wylosowanej jeden oddział 4* czerwony… Przecież to jest jawny błąd gry…tak dużo piszecie że chcecie wyrównywać zasady tej gry ,ale tylko jest pisane a nic czynione dla graczy…proszę o adres mail do dewelopera tej gry ponieważ na tym forum nie mogę uzyskać precyzyjnej odpowiedzi…tylko sarkazm i wyśmiewanie w problemów …następna sprawa czy jest zablokowanie lub ograniczone zdobywanie artefaktów do kart 5*…? Gram aktywnie i nic …nic nie mogę wylosować artefaktów do kart 5*… Dlatego chcę przeskanowania mojego konta może jest błąd na moim koncie…gra w moim przekonaniu przestała być atrakcyjną…ponieważ nie daje radości z gry !!!

It’s just a game with VERY-VERY-VERY low odds for something good. I know many players which at level 60+ still not have any 5* red hero or purple hero… In your case it’s 4* troops (except red). This game forcing you to donate for comfort gaming

Jaką precyzyjną odpowiedź chciałbyś uzyskać na forum, na którym się udzielają inni gracze? Błędy należy zgłosić do supportu w grze, nie tutaj.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings