Add possibility to convert more Advanced Buildings

Witam .Moja propozycją jest dokończenie tego co zostało już dawno zaczęte. Chodzi o możliwość przekształcenia pozostałych budynków w zaawansowane. Dlaczego twórcy zaniechali dalszego wprowadzania tych budynków? Gra nie jest zrównoważona.Notorycznie brakuje żywności i w tym kierunku powinno się coś zmienić .Twórcy niech przestaną" chociaż na żywności " czyścić kieszenie graczy .Dobrze o tym wiedzą bo co trochę pojawiają się oferty na szynki

Raw Translation from Polish to Engish:

“Hello. My proposal is to finish what has been started a long time ago. It is about the possibility of transforming the remaining buildings into advanced ones. Why did the developers stop further introducing these buildings? The game is not balanced. There is a notorious shortage of food and something should change in this direction. The developers should stop cleaning the players’ pockets “at least for food”.”